ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  ការមាន​ផ្ទៃពោះ​

    /  ចំណេះដឹង   /  ការមាន​ផ្ទៃពោះ​

  កងដាក់​ក្នុង​ស្បូន ជាធម្មតាមិនបង្កការ​រំខាន

  ពិតហើយ អ្នកអាចមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនបើអ្នកមានការរួមភេទដោយមិនបានការពារ

  ទេ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ខណៈពេលកំពុងប្រើកង​ដាក់​ក្នុង​ស្បូ​ន

  នៅពេលប្រើដោយត្រឹមត្រូវ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153