ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើដៃគូរ របស់ខ្ញុំ អាច ប៉ះ
  កងដាក់ក្នុង ស្បូន នៅ
  ពេលរួមភេទឬទេ?

  តើដៃគូរ​របស់ខ្ញុំ​អាច​ប៉ះ​​កងដាក់ក្នុង​ស្បូន​ នៅពេលរួមភេទឬទេ?​

  កងដាក់​ក្នុង​ស្បូន ជាធម្មតាមិនបង្កការ​រំខានឬឈឺចាប់ អំឡុងពេលរួមភេទនោះទេ។

  ជាធម្មតាបុរស​មិន​អាចប៉ះកងដាក់​ក្នុង​ស្បូន​នៅពេល​រួម​ភេទទេ ប៉ុន្តែបើមានករណី​ដូចនេះ​​មែន សូម​​អ្នក​ទៅជួប​គ្រូពេទ្យ​ ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះ។ គ្រូពេទ្យអាចកែសម្រួល​ខ្សែ​កង​ដាក់​ក្នុង​ស្បូន​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​មិនឲ្យ​មាន​ការ​រំខាន​បាន​។

  សរុបមកកងដាក់​ក្នុង​ស្បូន ជាមធ្យោបាយ​ពន្យារកំណើតប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងហានិភ័យនិងការ​រំខាន​តិច សម្រាប់បុរសនិងស្ត្រី។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153