ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  ប្រសិនបើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ
  ក្នុងអំឡុងពេល ខ្ញុំ កំពុង
  ប្រើកងដាក់ ក្នុង ស្បូន
  តើកងនោះនឹងចូលទៅ
  ក្នុងពោះកូនខ្ញុំមែនទេ?

  ប្រសិនបើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ​ក្នុងអំឡុងពេល​ខ្ញុំ​កំពុងប្រើកងដាក់​ក្នុង​ស្បូន តើកងនោះនឹងចូលទៅក្នុងពោះកូនខ្ញុំមែនទេ?​

  ទេ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ខណៈពេលកំពុងប្រើកង​ដាក់​ក្នុង​ស្បូ​ន វាមិនផ្លាស់ទីទៅក្នុងពោះរបស់ទារកនោះទេ។ កងដាក់​ក្នុង​ស្បូនជាធម្មតានៅតែនៅក្នុងស្បូន ហើយទារកនឹងវិវឌ្ឍន៍នៅកន្លែង​ដាច់ដោយឡែកមួយនៅក្នុងស្បូននោះ។

  នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ ស៊ុតដែលបង្កកំណើតនឹងផ្សាំខ្លួនវានៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្នុងនៃស្បូន។ កងដាក់​ក្នុង​ស្បូនអាច​ការពារ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដោយ​ធ្វើ​ឱ្យ​មេ​ជីវិត​ឈ្មោល​ពិបាកទៅដល់​ដល់​ស៊ុត ឬ​បង្ក​ឱ្យ​មានការ​ប្រែប្រួល​ក្នុង​ស្បូន ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​លំបាក​ដល់​ការ​ផ្សាំ​ស៊ុត។ ប៉ុន្តែ​នៅពេលដែលស៊ុតបានបង្កកំណើត កងដាក់ក្នុងស្បូនមិនអាចផ្លាស់ទី ឬបង្កការប៉ះពាល់ដល់ទារកដែលកំពុងលូតលាស់ឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកគួរពិគ្រោះ​ជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីដឹងថាត្រូវ​ដកកងចេញឬយ៉ាងណា ដើម្បីជៀសវាង​ហានិភ័យណាមួយ​ដែល​មិន​ដឹងមុន។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153