ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើមធ្យោបាយពន្យារ
  កំណើតបែបទំនើបមាន
  ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ
  ការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ
  ដែរឬទេ?

  តើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតបែបទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ?​

  នៅពេលប្រើដោយត្រឹមត្រូវ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារមិនឲ្យមានគភ៌ដោយចៃដន្យ។

  មធ្យោបាយរយៈពេលវែង ដូចជាកងដាក់ក្រោមស្បែក និងកងដាក់ក្នុងស្បូន មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អ! វិធីទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតក្នុងការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ ។ 

  មធ្យោបាយរយៈពេលខ្លី – ដូចជា ថ្នាំគ្រាប់ ថ្នាំចាក់ និងស្រោមអនាម័យ – មានប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំពីអ្នកប្រើ (ដូចជាការលេបថ្នាំគ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ) ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រើបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា មធ្យោបាយទាំងនេះនៅតែជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ។ 

  មធ្យោបាយបែបប្រពៃណី ដូចជាការដកលិង្គចេញ និងវិធីសាស្ត្រប្រតិទិន គឺមិនសូវល្អក្នុងការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះនោះទេ ហើយបង្កើនឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន ។

   

  ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅមធ្យោបាយ​ពន្យារកំណើត​ទំនើបនិមួយៗ៖

   

   

   

   

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153