ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English

   ឱបក្រសោបជីវិតផ្លូវភេទនិងសុខភាពរបស់អ្នក

   VIYA គឺវេទិកាឌីជីថលសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរស ដែលចង់បាន ព័ត៌មាន និង សេវាកម្ម ដែលឆាប់រហ័ស និង ងាយស្រួល ព្រមទាំងរៀបចំឡើង ដើម្បីតម្រូវទៅតាម សុខភាពផ្លូវភេទ និង សុខភាបន្តពូជរបស់ពូកគាត់ និង ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឯកជនភាពរបស់គាត់ផងដែរ។

   VIYA ពុំមានការវិនិច្ឆ័យ ហើយជាសហគមន៍មួយដែលចង់ផ្សារភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីទទួលបាននូវសុភមង្គល និងសុខុមាលភាព ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។

   ធនធានសម្រាប់សុខភាព

   ការមាន ព័ត៌មាន គ្រប់គ្រាន់អាចជួយអ្នកធ្វើការ សម្រេច ចិត្តដ៏ល្អ។ ស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងស្តីពីសុខភាព ផ្លូវ ភេទ ការពន្យារ កំណើត និង ភាពសុខស្រួល ព្រមទាំងសិទ្ធិរបស់អ្នក។

   គ្រប់គ្រង សុខភាព របស់
   ខ្លួនឯងឥឡូវនេះ!

   ពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាសុខភាពរបស់ អ្នក ដើម្បីជ្រើសរើសយកជំរើស ដែលសាកសមនឹង អ្នក ឬស្វែងយល់បន្ថែម នៅទីនេះ។

   ត្រូវការការជួយបន្ថែម?

   អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ hotline របស់យើង ប្រសិនបើអ្នក មាន សំនួរ ទាក់ ទង នឹង ការ មធ្យោបាយពន្យារ
   កំណើត សុខភាព ផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ។

   អត្ថបទថ្មីៗ

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153