ផលិតផល

VIYA ផ្តល់ជូននូវផលិតផលសុខភាពជាច្រើនប្រភេទ ដែល សាកសមនឹងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនថាជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ទឹករំអិល ស្រោមអនាម័យ ឬផលិតផលផ្សេង ៗ ទៀតនោះទេ។ VIYA ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូលក់ ដែលជឿ ទុកចិត្តបាន ដើម្បីជួយឱ្យមាន សុខភាពល្អ និងជីវិតផ្លូវភេទស្រស់បំព្រងរីករាយ។

ផលិតផល

VIYA ផ្តល់ជូននូវផលិតផលសុខភាពជាច្រើនប្រភេទ ដែល សាកសមនឹងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនថាជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ទឹករំអិល ស្រោមអនាម័យ ឬផលិតផលផ្សេង ៗ ទៀតនោះទេ។ VIYA ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូលក់ ដែលជឿ ទុកចិត្តបាន ដើម្បីជួយឱ្យមាន សុខភាពល្អ និងជីវិតផ្លូវភេទស្រស់បំព្រងរីករាយ។

ស្រោមអនាម័យ

ទឹករំអិល

ពន្យារកំណើត

ផ្សេងទៀត

វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

ទំនាក់ទំនងពួកយើង
ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153