ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើអ្នកណាអាចប្រើថ្នាំ
  គ្រាប់ការពាររកំណើត
  បន្ទាន់ (EC)?

  តើអ្នកណាអាចប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពាររកំណើតបន្ទាន់ (EC)?​

  ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់ (EC) អាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកដែលបានរួមភេទដោយមិនបានការពារ ហើយមិនចង់មានផ្ទៃពោះ។ 

  សូមបញ្ជាក់ថា ថ្នាំការពារកំណើតបន្ទាន់មិនមែនសម្រាប់ប្រើជំនួសថ្នាំពន្យារកំណើតជាប្រចាំទេ។ 

  ថ្នាំនេះសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់នៅពេលអ្នកមិនបានប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតណាមួយ ហើយបានរួមភេទ។ 

  លើសពីនេះ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត នៅពេលលេបឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីការរួមភេទដោយមិនបានការពារ ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153