ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English
   Image Alt

   តើពេលណាគួរខ្ញុំស្វែងយល់អំពីការរួមភេទ?​

   តើពេលណាគួរខ្ញុំស្វែង
   យល់អំពីការរួមភេទ?

   តើពេលណាគួរខ្ញុំស្វែងយល់អំពីការរួមភេទ?​

   ពេលវេលានៃការអប់រំផ្លូវភេទអាចមានភាពខុសៗគ្នា ទៅ​តាម​​ការ​រីកចម្រើន​នៃ​រាងកាយ និងការត្រៀមខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ បរិយាកាសសង្គម និងការណែនាំពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល។

   នៅពេលអ្នកកំពុងឈានទៅកាន់​អាយុ​ពេញវ័យ អ្នកគួរតែរៀនអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះរូបកាយរបស់អ្នក និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងការព្រមព្រៀង (អំពី​ការ​រួម​ភេទ)។

   អ្វី​ដែល​ចាំបាច់​គឺត្រូវទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ការរៀនអំពីសុខភាព ផ្លូវភេទដំបូងនឹងរៀបចំអ្នក ឲ្យមានចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវានៅពេលណាមួយ។ ការពង្រឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹង ចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីរាងកាយរបស់អ្នកមានន័យថា អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯង។

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153