ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English
   Image Alt

   តើឈាមរដូវអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូម្ដេចដែរ នៅពេលដែល​អ្នកប្រើប្រាស់កងដាក់ក្រោមស្បែក?​

   តើឈាមរដូវអាចមានការ
   ប្រែប្រួលយ៉ាងដូម្ដេចដែរ
   នៅពេលដែល អ្នកប្រើប្រាស់
   កងដាក់ក្រោមស្បែក?

   តើឈាមរដូវអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូម្ដេចដែរ នៅពេលដែល​អ្នកប្រើប្រាស់កងដាក់ក្រោមស្បែក?​

   សម្រាប់ស្ត្រីមួយចំនួន កងដាក់ក្រោមស្បែកអាចធ្វើឲ្យឈាមរដូវមានតិចជារៀងរាល់ខែ។ ចំណែកឯស្ត្រីមួយចំនួនខ្លះ ទៀត អាចមានឈាមរដូវច្រើនជារៀងរាល់ខែបើប្រៀបទៅនឹងពេលមុនប្រើប្រាស់កងដាក់ក្រោមស្បែក។ 

   ដោយមូលហេតុនេះហើយ វាអាចពិបាកក្នុងការសន្និដ្ឋានភាពប្រែប្រួលនៃការមករដូវ ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនេះគឺជា រឿងធម្មតានិងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេ។

   សម្រាប់ស្ត្រីខ្លះ ការមករដូវតិចឬគ្មានរដូវអាចការពារនូវការបាត់បង់ជាតិដែកក្នុងឈាមជាពិសេសស្ត្រីដែលមាន សុខភាពខ្សោយ។

   ក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តយកកងដាក់ក្រោមស្បែកចេញ ការមករដូវរបស់អ្នកនឹងត្រលប់មកសភាពដើមវិញ។

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153