ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើស្ត្រីត្រូវការការ
  អនុញ្ញាតពីដៃគូរបស់
  ពួកគេមុនពេលចាប់ផ្តើម
  ប្រើមធ្យោបាយពន្យារ
  កំណើតឬ?

  តើស្ត្រីត្រូវការការអនុញ្ញាតពីដៃគូរបស់ពួកគេមុនពេលចាប់ផ្តើមប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតឬ?​

  ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត គឺជាសិទ្ធិមនុស្សមួយ ។ នេះមានន័យថា បើបុគ្គលក្នុងវ័យបន្តពូជចង់ការពារការមានផ្ទៃពោះ ពួកគេមានសិទ្ធិប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់ឡើយ! មនុស្សមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតដោយមានស្វ័យភាពពេញលេញ – មានន័យថា ពួកគេមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង។ 

  អ្នកខ្លះអាចមានដៃគូដែលជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត ។ ការប្រឹក្សាដល់គូស្វាមីភរិយាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា អាចជួយអប់រំដៃគូរបស់អ្នក អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងជួយស្វែងរកវិធីសាស្រ្តដែលសមស្របសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដៃគូរបស់អ្នក ។ 

  មានមធ្យោបាយពន្យារកំណើតខ្លះដែលស្រ្តីអាចប្រើប្រាស់បានដោយសម្ងាត់ផងដែរ ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153