ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើកងដាក់ក្នុងស្បូន
  (IUD) ត្រូវបានដាក់
  បញ្ចូលដោយនីតិវិធីណា
  ដែរ?

  តើកងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដោយនីតិវិធីណាដែរ?​

  ជាដំបូង ក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិនិត្យត្រគាក និងបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីធានាថាអ្នកអាចទទួល សេវាកម្មដាក់កងក្នុងស្បូន (IUD) បាន​ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។

  បន្ទាប់មក ក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើនីតិវិធីខ្លីមួយដើម្បីដាក់កងក្នុងស្បូន (IUD) តាមទ្វារមាសចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នក។ ការធ្វើនីតិវិធីនេះត្រូវការចំណាយពេលត្រឹមតែ ២-៣ នាទីប៉ុណ្ណោះ។ 

  អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់តិចតួចក្នុងអំឡុង ពេលនេះ និងអាចមានបញ្ហារឈឺអួលតិចៗក្នុងរយៈពេល ២៤ ទៅ ៤៨ ម៉ោង សប្តាហ៍ក្រោយពីការធ្វើនីតិវិធីនេះ ប៉ុន្តែអ្នកអាចពិគ្រោះ ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153