ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើខ្ញុំអាចទទួលសេវា
  កម្មកងដាក់ក្នុងស្បូន
  (IUD) នៅទីណាដែរ?

  តើខ្ញុំអាចទទួលសេវាកម្មកងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) នៅទីណាដែរ?​

  ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់កងក្នុងស្បូន សូមទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព ឬគ្លីនិកដែល​មានផ្តល់សេវាពន្យារកំណើតដែលគួរទុកចិត្តបាន។ គ្រូពេទ្យនឹងវាយតម្លៃ​តម្រូវការ និងសុខភាពរបស់អ្នក។

  កងដាក់ក្នុងស្បូនមាន២​ប្រភេទ៖ កងដែលមានសារជាតិអ័រម៉ូន និងកងទង់ដែង។ សូមប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីជួយអ្នកជ្រើសរើស ប្រភេទដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153