ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើត
  បន្ទាន់ (ECP) អាចបង្ក
  ឲ្យមានជម្ងឺមហារីក ឬទេ?

  តើថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ (ECP) អាចបង្កឲ្យមានជម្ងឺមហារីក​ ឬទេ?​

  មិនមានភស្តុតាងនៃការស្រាវជ្រាវណាមួយ ដែលបង្ហាញថាថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ (ECPs) បណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីកនោះទេ។

  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ថ្នាំគ្រាប់ការពារកំណើតបន្ទាន់ មិនមែនសម្រាប់ប្រើជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនោះទេ ប៉ុន្តែជាជម្រើសបម្រុង នៅក្នុងករណីដែលបានរួមភេទដោយមិនបានការពារ ហើយអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153