ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English
   Image Alt

   តើអ្នកណាដែលអាចប្រើប្រាស់កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) បាន?​

   តើអ្នកណាដែលអាចប្រើ
   ប្រាស់កងដាក់ក្នុងស្បូន
   (IUD) បាន?

   តើអ្នកណាដែលអាចប្រើប្រាស់កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) បាន?​

   កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) គឺជាមធ្យោបាយ​ពន្យារកំណើត​រយៈពេលវែង ហើយអ្នកអាចមានកូនវិញបានពេលដកវាចេញ។

   ស្ត្រីក្នុងគ្រប់វ័យបន្តពូជ បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះបាន ទោះជាស្ត្រីដែលមានកូន ឬ និងស្ត្រីដែលមិនទាន់មានកូនក៏ដោយ។

   សូមពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើមធ្យោបាយនេះ សមស្របសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកឬយ៉ាងណា។

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153