ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English
   Image Alt

   មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ និងធ្យោបាយប្រតិទិន មានប្រសិទ្ធិភាពឬទេ?​

   មធ្យោបាយដកលិង្គ
   ចេញ និងធ្យោបាយ
   ប្រតិទិន មាន
   ប្រសិទ្ធិភាពឬទេ?

   មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ និងធ្យោបាយប្រតិទិន មានប្រសិទ្ធិភាពឬទេ?​

   មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ និងធ្យោបាយប្រតិទិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេ ហើយមិនគួរប្រើមធ្យោបាយនេះ ជាចំបងក្នុងការពន្យារកំណើតដែរ។

   មធ្យោបាយដកលិង្គចេញ ទាមទារការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងធ្វើឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ដែលអាចពិបាកនឹងធ្វើបាននៅក្នុងពេលរួមភេទ។

   វិធីសាស្ត្រប្រតិទិនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការតាមដានត្រឹមត្រូវនៃវដ្តរដូវ ប៉ុន្តែការកត់ត្រាចំនួនថ្ងៃនៃវដ្តរដូវអាចនឹងខុស ហើយពេលខ្លះស្ត្រីក៏អាចនឹងមករដូវមិនទៀង ដោយសារតែកត្តាសុខភាពផ្សេងៗ។

   ការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវនៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើតទំនើបដូចជា កងដាក់ក្នុងស្បូន ឬថ្នាំពន្យារកំណើត គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការការពារការមានផ្ទៃពោះ។

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153