ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើកងដាក់ក្រោមស្បែក
  អាចរអិលឬចល័តក្នុងរាង
  កាយបានដែរឬទេ?

  តើកងដាក់ក្រោមស្បែកអាចរអិលឬចល័តក្នុងរាងកាយបានដែរឬទេ?​

  កងដាក់​ក្រោមស្បែក​ ត្រូវបាន​ផលិតឡើងដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ដើមដៃរបស់​អ្នក ហើយវានឹងនៅ​ទីនោះជាមួយ​នឹង​កោសិកានិង​សាច់ដុំ​ដៃរបស់​អ្នក។ ដូចច្នេះនៅ​ពេលដាក់​បញ្ចូលទៅក្នុង​ដើមដៃហើយ វា​មិន​ចល័តនោះទេ។

  កងដាក់​ក្រោមស្បែក​គឺជា​បំពង់តូច ដែលមានទំហំប៉ុនឈើគូស ហើយវាមានប្រសិទ្ធិភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ។

  ប្រសិនបើអ្នកមានក្តីបារម្ភថា កងដាក់ក្រោមស្បែករបស់អ្នកមានបញ្ហា សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យជំនាញ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153