ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  តើការប្រើប្រាស់កងដាក់
  ក្នុងស្បូន (IUD) ផ្តល់នូវ
  គុណសម្បត្តិ និង
  គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?

  តើការប្រើប្រាស់កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) ផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិ និង​ គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?​

  គុណសម្បត្តិ

  • មានប្រសិទ្ធភាពការពារក្នុងការមានផ្ទៃពោះ
  • អាចមានផ្ទៃពោះវិញភ្លាមក្រោយពេលយកកងចេញ
  • មានផលរំខានតិចតួច
  • មានឈាមរដូវតិចរៀងរាល់ខែ
  • មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់រយៈពេលរហូតដល់ ១០ ឆ្នាំ
  • រក្សាភាពសម្ងាត់ ព្រោះអ្នកដទៃមិនអាចដឹងថាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) ទេ
  • មិនចាំបាច់គិតអំពីកងដាក់ក្នុងស្បូន (IUD) រហូតដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវយកវាចេញ ឬប្ដូរកងថ្មី
  • មិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនដងក្រោយពេលដាក់កងហើយ

  គុណវិបត្តិ

  • មិនមានប្រសិទ្ធភាពការពារជម្ងឺកាមរោគឬអេដស៍
  • មិនអាចដាក់បញ្ចូល ដោយខ្លួនឯងបាន។
  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153